English below


 

Je volgende roadtrip met de impact van een Tesla?

 

Twee keer per dag douchen en toch water besparen?

 

Ontmoet MeatWise en maak jouw maaltijd gemakkelijk duurzamer!

 

 De productie van verschillende soorten vlees heeft een andere impact op het milieu. Koevlees heeft de grootste impact, daarna varkensvlees, hierna gevogelte en het meest duurzame alternatief is de vleesvervanger. Om dit inzichtelijk te maken heeft meatwise.nl dit verschil onderverdeeld in drie aspecten: waterverbruik, CO2 uitstoot en voederconversie. Op de buttons wordt dit aangegeven met het aantal uur douchen, het aantal kilometer rijden met de auto en de hoeveelheid plantaardig voedsel dat er nodig is voor de productie van een kilo vlees of vleesvervanger. Met meatwise.nl weet jij precies wat je bespaart met kiezen van een duurzamer alternatief!

Onze buttons zullen zichtbaar zijn op de plek waar jij kiest wat je vanavond eet, zo kan je gemakkelijk vergelijken en voor een duurzamer alternatief kiezen!


Your next road trip with the impact of a Tesla?

 

Showering twice a day and still saving water?

 

Meet MeatWise and easily make your meal more sustainable!

 

The production of different kinds of meat has a different impact on the environment. Cow meat has the biggest impact, then pork, then poultry and the most sustainable alternative is a meat substitute. To make this transparent, meatwise.nl categorized this difference into three aspects; water usage, CO2 emissions, and feed conversion. On the buttons, this is indicated with the number of hours showering, the number of kilometers driving by car and the amount of plant foods needed to produce one kilo of meat or meat substitute. With meatwise.nl you know exactly what you will save by choosing a more sustainable alternative!


 

Our buttons will be visible where you make the decision what to eat tonight, this way you can easily compare and go for a more sustainable option!