How it works

Een klant loopt de winkel binnen en begeeft zich voor het vleesschap met een breed scala aan keuzes. Eet ik vanavond varken, koe, kip of ga ik toch voor de vegetarische optie? Bij deze beslissing speelt de impact op het milieu vaak geen rol terwijl een milieu bewuste klant wel graag een bijdrage wil leveren aan een duurzamere toekomst. MeatWise helpt hierbij!

A customer walks into the supermarket and faces a descision at the meat department. Do I eat pork, cow, chicken or a vegetarian option tonight? The enviromental aspect of this descision often gets neglected and a eco-concious customer often does want to make a positive impact towards the mitigation of climate change. MeatWise will help!

In dit voorbeeld kiest een klant voor koevlees en is zich niet bewust wat de impact is van deze keuze:

In this example a customer goes for cow meat and is not aware of the impact of her descision:

Wanneer dezelfde klant echter door meatwise op de hoogte wordt gesteld van de impact die het vlees maakt op het milieu, kan de klant een duurzamere keuze maken:

When the same customer is informed by MeatWise of the impact of the descision on the enviroment, the customer can make a more sustainable descision:

Het schap zal er dus zo uit komen te zien. De buttons van MeatWise bevinden zich naast de prijzen op het schap. De klant wordt eenvoudig geinformeerd aan de hand van verschillende kleuren en een pakkende illustratie wat de impact van de keuze is op het milieu.

The shelves will look like this. The MeatWise buttons will be located next to the price tags on the shelf itself. The customer will be informed by easy to read colors and a visual representation of information that illustrates the impact of the customer’s decision on the environment.

Onze buttons zullen zichtbaar zijn op de plek waar jij kiest wat je vanavond eet, zo kan je gemakkelijk vergelijken en voor een duurzamer alternatief kiezen! Zie de buttons hier beneden:

Our buttons will be visible where you make the decision what to eat tonight, this way you can easily compare and go for a more sustainable option! Take a look at the buttons below: